Activiteiten

Motortreffen ten voordelen van de vzw

Motortreffen ten voordelen van de vzw

(11 mei 2008)

Het 9de motortreffen van cafÈ De Palm te Londerzeel zal plaats vinden op 11 mei 2008.De opbrengst
hiervan zal ten goede komen aan de vzw Els-smiley.

25/1 – 26/1 Weekend te Hasselt

25/1 – 26/1 Weekend te Hasselt

(25 januari 2008)

De vzw organiseert een weekend te Hasselt voor jongeren met kanker.

Een verslag zal later
volgen.

WCL-Breugelbenefiet

WCL-Breugelbenefiet

(9 december 2007)

Lieve mensen,

Dit jaar is het onze 5de Worldwide Candle Lighting.

Ter herdenking van alle kinderen die de wereld verloren heeft wordt er ieder jaar op de tweede zondag van december een internationale herdenkingsdag voor
overleden kinderen gehouden.

Op deze dag wordt om 19h00 een kaarsje aangestoken door iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt. Door dit kaarsje te branden in de verschillende
tijdsgordels, gaat er in 24 uur tijd een golf van licht de wereld rond.
Dit jaar valt de Worldwide Candle Lighting herdenkingsdag

op zondag 9 december 2007.

Drie jaar na elkaar gaven we een benefietconcert .Worldwide Candle Lighting Live Concert. ten voordele van onze Els-smiley v.z.w. Onze vzw onderneemt activiteiten die bijdragen tot het
bevorderen van de communicatie-mogelijkheden van langdurig zieke kinderen.
Vorig jaar hielden we voor de eerste keer een Breugeltafel.

We kregen heel veel positieve reacties, daarom doen we het dit jaar nog eens.

Oproep om medewerking

Oproep om medewerking

(24 mei 2007)

Je bent jong en de dokters vertellen dat je aan een levensbedreigende kanker lijdt en daardoor
wellicht een beperkte levensverwachting hebt.

Hoe vind je de kracht daarmee te leven? Wat voor keuzes maak je? Wat wordt
belangrijk en onbelangrijk? Verander je als mens? Hoe beÔnvloedt het je dagelijks leven, je omgang met familie, partner en vrienden? Welke plannen maak je?

De VRT wil een documentaire reeks maken over mensen van pakweg 20 tot 39 die in zo.n situatie leven. Het is de bedoeling het dagelijkse leven van deze mensen te
volgen en daarbij
op een open manier over een mogelijk naderend levenseinde praten. Met een eerlijk en respectvol verslag hopen de
programmamakers deze thematiek voor een breed publiek meer bespreekbaar te maken, zodat dit voor de buitenwereld een levensles kan worden.

Als u  zich aangesproken voelt en dit idee de moeite van het overwegen waard vindt, dan willen we u graag ontmoeten, in de eerste plaats om
aandachtig naar uw verhaal te luisteren. Ziet u een vrijblijvend gesprek zitten? Praat erover met uw hulpverlener, uw partner, uw familie. Ons kan u contacteren op onderstaand adres

Reporters
VRT – AT 524
Dikke Lindelaan 2
1020 Brussel

Stratenloop/ Dijleloop te Mechelen

Stratenloop/ Dijleloop te Mechelen

(16 mei 2007)

Op bovenstaande datum in de voormiddag vindt er
een stratenloop en Dijleloop plaats die georganiseerd wordt door de TSM (Technische School Mechelen).

De tweede graad (3de en 4de jaren) lopen de stratenloop en de derde graad (5de,6de en 7de
jaren) lopen de Dijleloop.

De lopers zoeken zelf sponsors om zich te laten sponsoren per kilometer.

Een gedeelte van het ingezamelde geld gaat naar de vzw Els-smiley.Waarvoor onze oprechte
dank.