Schenking van laptops, DVD films enz. aan de kinderafdelingen van UZ Leuven op 14 oktober 2015